Člen


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/b/6/b638f3fb-4b00-4959-af11-c513482a369a/beepnet.online/web/wp-content/plugins/otw-portfolio-manager/classes/otw_pm_dispatcher.php on line 855

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/b/6/b638f3fb-4b00-4959-af11-c513482a369a/beepnet.online/web/wp-content/plugins/otw-portfolio-manager/skeleton/components/simple_media.php on line 9

Rastislav Medveď

Tvorba rodokmeňov, rodových erbov, zachovanie aj novšej histórie rodiny cez spomienkové rozhovory a prepis starých rodinných video záznamov. Zastrešenie výskumu predkov v matrikách a štátnych archívoch spolu s výskumom v zaujímavých dokumentoch ako sčítania obyvateľstva, urbáre, katastrálne mapy a ďalšie zaujímavé zdroje, ktoré obohatia Kroniku rodu. Tá vie byť veľmi špeciálnym darom pre blízkych ľudí […]


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/b/6/b638f3fb-4b00-4959-af11-c513482a369a/beepnet.online/web/wp-content/plugins/otw-portfolio-manager/classes/otw_pm_dispatcher.php on line 855

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/b/6/b638f3fb-4b00-4959-af11-c513482a369a/beepnet.online/web/wp-content/plugins/otw-portfolio-manager/skeleton/components/simple_media.php on line 9

Adrián Kubinec

Tvoríme tím odborníkov spoločnosti CeMS, ktorá už viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti certifikácie manažérskych systémov a odborných školení v oblasti procesného riadenia a zlepšovania. Cieľom a poslaním CeMS je pomáhať spoločnostiam zvyšovať konkurencieschopnosť pomocou medzinárodne uznávaných štandardov radu ISO. Pomôžeme Vám zabezpečiť poriadok v procesoch, dokumentácii, zvýšiť dôveryhodnosť a prestíž. Zameriavame sa na […]