Gabika Žlebeková

Gabika Žlebeková

Láska k jedlu a zdravému životnému štýlu ju sprevádzala takmer počas celého jej odborného pracovného ale aj súkromného života. A sprevádza ju stále aj dnes. Vždy hľadala gastronómiu s „ľudskou tvárou“. Ponúkam, edukáciu v oblasti gastronómie (hlavne makrobiotiky), rady, inšpiráciu, odrazový mostík pre zdravý životný štýl. Jedáleň Zdravíčko https://babickinakuchynka.sk/ Facebook-ová skupina Babičkina kuchynka

Prepojené podujatia