Business networking breakfast Bratislava

Platnosť podujatia uplynula

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA – čo možno na podujatí očakávať:

1. predstavenie projektu networkingu BEEP ako a prečo nám to funguje (5 min.)

2. predstavenie sa účastníkov podujatia (30 – 50 min.)

3. prezentácia člena klubu BEEP (10 min.) 

4. reakcie účastníkov, odovzdanie kontaktov a odporúčaní (20 min.)

5. informácie o budúcom programe (5 min.)

 

PREČO sa pripojiť k BEEP world networkingu?

  • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
  • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
  • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
  • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
  • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
  • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.

Podrobnosti o podujatí

7. decembra 2022 8:15
7. decembra 2022 10:15
Z.Chalupkovej 5, 85107 Bratislava

Organizátori

beep.world & beep.service
beep@beep.world
421911627320
www.beepnet.online
Vnímanie cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.