Business networking breakfast NITRA

Platnosť podujatia uplynula

PROGRAM – čo možno na podujatí očakávať:

1.   Predstavenie projektu BEEP:   Ako a prečo networking funguje?

2.   Predstavenie sa účastníkov podujatia:    Ako zaujať v jednej minúte!

3.   Najprv zdravie až potom biznis? Aké je správne poradie?   –   Ján Hubinský

4.   Biznis hravo!. Ako sa hráva Mária Jambrichová a Rado Kostoláni

5.   Fórum na reakcie účastníkov, odovzdanie kontaktov, odporúčaní, požiadaviek na osobné stretnutia.

6.   Informácie o budúcom programe.

 

PREČO sa pripojiť k BEEP world networkingu?

  • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
  • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
  • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
  • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
  • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
  • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.
  • Ján Hubinský
  • Mária Jambrichová
  • Martin Drahos
  • Radoslav Kostolani
Business networking breakfast BEEP
8:15

1. Predstavenie projektu BEEP: Ako a prečo networking funguje? 2. Predstavenie sa účastníkov podujatia: Ako zaujať v jednej minúte! 3. Najprv zdravie až potom biznis? Aké je správne poradie? – Ján Hubinský 4. Biznis hravo!. Ako sa hráva Mária Jambrichová a Rado Kostoláni 5. Fórum na reakcie účastníkov, odovzdanie kontaktov, odporúčaní, požiadaviek na osobné stretnutia. 6. Informácie o budúcom programe.

Podrobnosti o podujatí

14. decembra 2022 8:15
14. decembra 2022 10:15
Páni Baklažáni - NITRA

Organizátori

beep.world & beep.service
beep@beep.world
421911627320
www.beepnet.online
Vnímanie cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.