development & inspiring online beep events networking

Platnosť podujatia uplynula

 1. Rýchlo, jednoducho, online.
 2. Zmysluplné témy z reality podnikania.
 3. Kreatívne návrhy riešení otázok.
 4. Čistý networking bez omáčok.
 5. Pripoj sa, predstav sa, prepoj sa!

 

PROGRAM:

 1.   Predstavenie sa účastníkov.
 2.   Téma o podnikaní s diskusiou, odovzdanie skúseností na z reálnych skúseností v podnikaní.
 3.   Ako hľadať kreatívne riešenia?   Hra otázok a odpovedí.
 4.   Fórum reakcií účastníkov

Podujatie je realizované v online prostredí prostredníctvom internetu. K pripojeniu je potrebná stabilná a dostatočná konektivita, funkčná kamera, mikrofón a reproduktory, PC alebo notebook alebo mobil alebo iné rovnocenné zariadenie. URL na pripojenie je zasielané po zakúpení vstupenky na zadanú emailovú adresu najneskôr pol hodinu pred začatím podujatia.

 

Marek Straka – tentoraz na tému o plánoch v biznise

Pomáham rásť biznisu zákazníkov a zvyšovať ich tržby cez manažérske poradenstvo, stratégie a dátovú analytiku.

V odvetví strategického riadenia podnikov a manažérskeho poradenstva pracujem cez 10 rokov a mám viac ako 6 rokov podnikateľských skúseností.

Marek Straka – Zameranie na oblasti

 • Stratégie podnikov a biznis stratégie
 • Finančné modelovanie
 • Pomoc pri financovaní a investíciách
 • Manažérske a ekonomické poradenstvo
 • eCommerce

Pracoval som od projektov mikrofiriem cez stredné podniky až po korporácie a štátnu sféru. Počas svojho pôsobenia som prešiel rôznymi odvetviami ako stavebníctvo, maloobchod, energetika (distribúcia PHM), digitálne platformy a financie.

Po ukončení svojho pôsobenia vo veľkej štvorke (Big4) robím aktuálne strategické poradenstvo pre firmy ako biznis konzultant a pokračujem v pomoci pri rozvoji firiem a ich projektov.

 

PREČO sa pripojiť k BEEP world networkingu?

 • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
 • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
 • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
 • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
 • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
 • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.

Podrobnosti o podujatí

22. novembra 2023 9:00
22. novembra 2023 10:00
development & inspiring online beep events networking Streda, 22. novembra · 9:00 – 10:00am Časové pásmo: Europe/Budapest Pripojovacie údaje Google Meet Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/bdu-ssdt-kfm
on-line
Google Meet

Organizátori

beep.world & beep.service
beep@beep.world
421911627320
www.beepnet.online
Vnímanie cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.