FRESH networking BAR ::: online BEEP breakfast - BEEP Networking

FRESH networking BAR ::: online BEEP breakfast

Platnosť podujatia uplynula

Rýchlo, jednoducho, online.

Čistý networking bez omáčok.

Pripoj sa, predstav sa, prepoj sa!

PROGRAM – čo možno očakávať:

1.   predstavovanie sa účastníkov

2.   fórum výmeny reakcií, kontaktov, inšpirácií, odporúčaní, poďakovaní, referencií …

Podujatie je realizované v online prostredí internetu. K pripojeniu je potrebná stabilná a dostatočná konektivita, funkčná kamera, mikrofón a reproduktory, PC alebo notebook alebo mobil alebo iné rovnocenné zariadenie. URL na pripojenie je zasielané po zakúpení vstupenky na zadanú emailovú adresu najneskôr pol hodinu pred začatím podujatia.

 

PREČO sa pripojiť k BEEP world networkingu?

  • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
  • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
  • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
  • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
  • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
  • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.

Podrobnosti o podujatí

30. novembra 2022 9:00
30. novembra 2022 10:00
on-line
ZOOM

Organizátori

beep.world & beep.service
beep@beep.world
421911627320
www.beepnet.online
Vnímanie cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.